Challenge: studenten Saxion zien kansen voor duurzaam stadion Go Ahead Eagles

Challenge: studenten Saxion zien kansen voor duurzaam stadion Go Ahead Eagles

Een multidisciplinair team van zes Saxion-studenten werkte een half jaar lang aan duurzame technieken voor de tweede bouwfase van De Adelaarshorst in Deventer. Ze kwamen met een stevige lijst van ideeën op vijf gebieden: ruimtegebruik, energie, materiaal, water en transport. ‘We hebben een geweldige tijd gehad,’ zegt Wouter Wuestman, student Civiele Techniek. ‘Ik ben een enorme fan van Go Ahead Eagles. Het zou mooi zijn als ik in de nabije toekomst onze plannen verwezenlijkt zie.’

Ook associate lector Bram Entrop is erg enthousiast over het werk van de Saxion studenten. Namens het lectoraat Duurzame Leefomgeving leidde en begeleidde hij het studententeam dat in het kader van het Smart Solutions Semester (3S) aan de slag ging. De studenten hadden als studie-achtergronden: Bouwkunde, Civiele Techniek en Small Business & Retail. ‘Daardoor konden we op diverse terreinen voorstellen doen, en fraaie ontwerpen uitwerken,’ aldus Entrop. ‘Nu is het aan Go Ahead Eagles om de meest kansrijke voorstellen nader te beschouwen. We hebben afgesproken dat Saxion en Go Ahead Eagles nauw in contact met elkaar blijven.’

Namens Go Ahead Eagles was Alex Kroes inhoudelijk bij het project betrokken, dat via het Cleantech Center werd opgestart. ‘Het is voor ons nu veel duidelijker geworden hoe wij ons duurzaamheidsstreven echt handen en voeten kunnen geven,’ zegt Alex Kroes. ‘We kunnen nu een beargumenteerde keuze maken hoe we precies verder gaan. Het is ongelooflijk op hoeveel terreinen de studenten met waardevolle maatregelen zijn gekomen. Ze zijn erin geslaagd om enkele ideeën ook kwantitatief te maken. We zijn ervan overtuigd dat we ze in samenhang kunnen oppakken.’

Samenhang
Zo stelden de studenten op ruimtegebruik een keur van initiatieven voor. Het is van belang dat de gebouwen op het stadionterrein een goede doordeweekse bestemming krijgen: zowel voor de exploitatie als voor het energiegebruik is dat erg voordelig. De inplanning – en (her-)ontwerp – van skyboxen, sportschool en hotelvoorzieningen lijken daarvoor geschikte opties. Ook voor een supermarkt en een Go Ahead Eagles Museum zijn plannen bedacht en uitgewerkt.

Een fietsopslag onder de tribune is een voorstel dat onderdeel is van plannen om de mobiliteit hernieuwd en geïntegreerd aan te pakken. ‘Ik heb me vooral gericht op het mobiliteitsvraagstuk,’ vertelt Emiel Bruggink, student Civiele Techniek. ‘We hebben het niet bij theorie alleen gelaten, maar ons laten inspireren door actuele voorbeelden uit de praktijk. We hebben bezoeken gebracht aan eredivisieclubs als Heracles en FC Twente, en ook bij Ajax en Feyenoord. Dat was erg inspirerend voor ons.’

Aan transport en vervoer werd veel tijd besteed omdat het een complex samengesteld probleem is, vooral omdat De Adelaarshorst middenin een woonwijk ligt. ‘We hebben echt gekeken naar een compleet mobiliteitsplan, met aandacht voor parkeervoorzieningen. Door nieuwe ideeën van pendeldiensten vanuit P&R-locaties en openbaar vervoersregelingen voor bezitters van seizoenkaarten, kan de parkeerdruk in de wijk mogelijk worden teruggedrongen,’ Zegt Emiel.

Ecovat
Een ander in het oog springend voorstel betreft een heat pipe system, gecombineerd met een Ecovat. ‘Dit is een soort enorme thermosfles onder de grond,’ legt Wouter uit. ‘Daar kunnen we in de zomer grote hoeveelheden warmte mee opslaan, die we kunnen gebruiken voor verwarming van de gebouwen en ook voor een veldverwarmingssysteem.’

Dit is een idee waar ook Bram Entrop erg enthousiast over is. ‘Maar er moet nog veel aan worden gerekend, voordat we een systeem kunnen voorstellen dat commercieel beschikbaar is. Typisch een onderwerp waar we samen met Go Ahead Eagles verder aan kunnen werken.’

Energiewinst
Wat uit dit project vooral duidelijk wordt, is dat duurzaamheid niet een kwestie is van alleen een paar zonnecellen plaatsen op een nieuwe dakconstructie. Zo is met LED-veldverlichting een enorme, directe energiewinst te realiseren. Ook dachten de studenten na over creatieve vormen van alternatief materiaalgebruik: recyclebare drinkbekers, stoelen van suikerriet en ook: bij de verbouwing de materialen van de oude tribunes zoveel mogelijk hergebruiken. Het watergebruik kan volgens de studenten aanzienlijk duurzamer, door voor de veldbesproeiing opgevangen regenwater van de daken te gebruiken.