• Geen evenementen
  • Geen evenementen
  • Q4 Water

    Aan de orde komen innovatieve oplossingen voor het toenemende droogteprobleem, stikstof en co2-reductie door transport over water en energiewinning uit water.     Momenteel zijn er geen evenementen gepland.