• Geen evenementen
  • Geen evenementen

Q4 Water

Aan de orde komen innovatieve oplossingen voor het toenemende droogteprobleem, stikstof en co2-reductie door transport over water en energiewinning uit water. Momenteel zijn er geen evenementen gepland.