TechniekFabriek

 

De TechniekFabriek in
Zutphen:

De TechniekFabriek (TFZ) in Zutphen staat voor
alles wat er speelt rondom verduurzaming en de energietransitie. Binnen de TFZ
ontmoeten ondernemers, onderwijs en overheid elkaar. De behoefte aan technisch
personeel blijft in de breedte groeien. Aan de andere kant zien we nu pas de
effecten van de vergrijzing en ontgroening. De aanwas van jonge mensen in de
techniek is de afgelopen jaren gedaald met ruim 20%, die daling gaat door tot
2030. Het gat wordt dus alleen maar groter, dat vraagt niet om kleine stappen,
maar om rigoureuze stappen met elkaar.

Ondernemers en onderwijs ontwikkelen gezamenlijk
leerlijnen en opleidingen. Deze intensieve samenwerking zorgt voor de borging
van actuele kennis en smeedt een nieuwe generatie professionals die klaarstaat
om invulling te geven aan de banen van vandaag én morgen. Ondernemers en
onderwijs hand in hand.

De TFZ is ook een plek waar ondernemers elkaar
ontmoeten en verdieping zoeken op de technische uitdagingen waar zij voorstaan
(Learning community). Werknemers van ondernemers kunnen bij ons bij- en
nascholingen en technische bedrijfsopleidingen volgen (Leven Lang Ontwikkelen,
LLO). Als TFZ zijn we net als de techniek zelf continu in ontwikkeling om
hierin een passend aanbod te creëren.

Naast dat binnen de TFZ ondernemers en studenten
elkaar ontmoeten is het voor overheden een omgeving om kennis op te doen en
samenwerkingen aan te gaan. Een unieke mogelijkheid om met de
onderwijsinstellingen en kennisinstituten samen te werken. Dit leidt tot
interessante kruisbestuivingen tussen de stakeholders onderling. 

Voor de actuele informatie over de techniekfabriek bezoek de website: www.techniekfabriekzutphen.nl.