Presentatie Techniekfabriek

Goed nieuws!

Er word druk gewerkt om de techniekfabriek in orde te maken en daarom is er een presentatie gemaakt om mensen inzicht te geven in waar de Techniekfabriek voor staat, wat het gaat inhouden en wie er allemaal aan zullen deelnemen. Bent u nieuwsgierig? Dan kunt u via de onderstaande link het PDF-document inzien over de Techniekfabriek.

 

presentatie bedrijven techniekfabriek

Gemeente verkoopt Reesink Loods aan TechniekFabriek

ZUTPHEN – Wethouders Annelies de Jonge en Eva Boswinkel hebben hun handtekening gezet onder de verkoop van de Reesink Loods aan de TechniekFabriek Zutphen BV. Namens de TechniekFabriek tekenden Gerrit Kamphuis en Sjef Cobben.

Wethouder Noorderhaven Eva Boswinkel: “De Reesink Loods is een prachtig industrieel pand dat op deze wijze behouden blijft voor Noorderhaven. Met de TechniekFabriek komt er bruisend en vernieuwend onderwijs naar de wijk. Daar ben ik enthousiast over; Noorderhaven wordt zo steeds levendiger en mooier!”

Initiatiefnemers Gerrit Kamphuis en Sjef Cobben ondertekenden namens de TechniekFabriek. Kamphuis is ondernemer in duurzaamheid en Cobben werkt als deeltijdhoogleraar bij de TU Eindhoven met als vakgebied Power Quality. Zij zijn al jaren actief op het gebied van kennisdeling tussen bedrijven, onderwijs en overheden. Kamphuis: “Als initiatiefnemers van het innovatiegilde pakhuis Noorderhaven zien wij de TechniekFabriek als sluitstuk om kennisdeling te borgen en techniekonderwijs stevig neer te zetten. De rolverdeling van onderwijs en bedrijfsleven is in de TechniekFabriek op evenwichtige wijze geborgd.”

Cobben vult aan: “De TechniekFabriek is dé plaats waar vakmanschap en passie overgedragen wordt naar de jeugd met warm hart voor duurzaamheid en techniek. Hiermee is het ook een opleidingscentrum voor medewerkers van bedrijven die een rol hebben in de verduurzaming van de gebouwde omgeving zoals woningen, kantoren en bedrijven.”

Wethouder onderwijs Annelies de Jonge: “Ik ben er ontzettend trots op dat we nu deze stap hebben gezet. Het pand is er, de plannen liggen er, de initiatiefnemers zijn er klaar voor. Nog maar heel even en dan is sterk techniekonderwijs er in Zutphen! Voor iedere jongere, praktisch of theoretisch georiënteerd. En ook nog eens in een bijzonder inspirerende omgeving.”

https://www.contactzutphen.nl/nieuws/onderwijs/399789/gemeente-verkoopt-reesink-loods-aan-techniekfabriek